Hem

Fotot är taget 1902 på Karlsnäset, näst sista gården i Hällesjö kyrkby mot Sörbygdenhållet till. Vilka personerna är kan du se på bildsidorna.

Boken om Gulliksläkten skriven av Hällesjöprästen Bertil Hasselberg. Utgiven av Hällesjö hembygds- förening 1987. Tryck: Bräcke Tryckeri 1987 och 1996.

Gulliksläkten – idag digitaliserad i släktforskarprogrammet Disgen.

Släktträdet kommer du till genom att klicka på “Family Tree”. Är du ättling till Gullik kanske du kan komplettera släktträdet. Mer information om det längst ner på denna sida.

På grund av Allmänna dataskyddsbestämmelser GDPR, är en 80-års gräns satt för visning av ytterligare information om personer i släktträdet som är yngre än 80 år.

Gulliksläkten från Hällesjö socken i Jämtland

Stamfadern till Gulliksläkten hette Gullik Persson, född ca 1645 på gården Högen i Stöde socken i Medelpad, son till Per Gulliksson och hans hustru Ingrid.

I juli 1686 beviljades Gullik laga fastebrev för gården i Lund, Hällesjö socken som han förvärvade av Nils Eriksson i Ökne, Stöde socken som i sin tur hade köpt gården av komminister Hans Caroli Bröms. Gullik bebodde och brukade gården redan före 1678. Han blev kyrkvärd 1684, nämndeman 1698 och dog 1729.

Kartläggningen av Gulliksläkten började så tidigt som i början av 1930-talet på initiativ av skogsinspektor Jonas Petter Frändén i Kälarne. Han bedrev sin utforskning fram till 1950 då han vid fyllda 86 år överlämnade arbetet i nya händer till en utsedd kommitté bestående av postmästare Herman Åslund i Östersund, vägmästare Algot Sundin i Kälarne och redaktör Nils Anton Fugelstad i Östersund.

Utgivningen av den första upplagan av “Gulliksläkten från Hällesjö” skedde 1953 efter ett omfattande arbete av Bertil Hasselberg som var präst i Hällesjö.

Redan året därefter beslutades om en ny utvidgad bok och Bertil Hasselberg ansvarade för det fortsatta arbetet med betydande kompletteringar och närmare 20.000 personer behandlades i boken som var färdig för utgivning 1958. Upplagan bestod av 1.000 ex som var slutsålda fyra år senare.

Tredje och sista upplagan som var ett nytryck av andra upplagan kom ut 1987 och sedan dess har ingen uppföljning skett.

Släktträdet

Släktträdet innefattar alla personer som finns med i boken “Gulliksläkten från Hällesjö”, skriven av Bertil Hasselberg, utgiven av Hällesjö hembygdsförening 1987 och inkluderar även den så kallade “Jättendalsgrenen”. För närvarande är drygt 46.100 personer registrerade i släktträdet och fler och fler tillkommer.

Boken “Gulliksläkten från Hällesjö” består av 561 tabeller och det har visat sig att tabell 21 är fel och därmed också tabellerna 56-60, 172-179, 369-380 samt tabell 540.

Felet avser Karin Olofsdotter i tabell 21, född i Åsen i Liden. Det finns två Karin Olofsdotter födda i Åsen samma år som Bertil Hasselberg har förväxlat. Personerna i tabellerna har därför ej heller tagits med.

Två nya grenar har utforskats. Det är ytterligare två döttrar till Ingrid Gulliksdotter gift med Nils Nilsson Qwist (tab 1). Brita Nilsdotter, född 1718 ser ut att vara förankrad i Ragunda socken i östra Jämtland och Karin Nilsdotter, född 1722-02-20 leder till Bergsjö socken i Hälsingland. Källan till döttrarnas existens är boken “Familjer i Ragunda – en sockengenealogi”, skriven av Staffan Lindqvist.

Uppdatering av Gulliksläkten fram till våra dagar

Avsikten med hemsidan är att uppdatera/komplettera Gulliksläkten fram till våra dagar. Du som vet att du härstammar från anfadern Gullik och har namn och data på personer som tillhör släkten födda från mitten av 1950-talet och senare har här möjlighet att uppdatera Gulliksläkten med dina uppgifter.

Uppdateringar skall vara sådana som går att koppla till någon person som redan nu finns med i Gulliksläkten och på så vis bygga vidare i släktträdet fram till nutid. Uppdateringar kan också vara rättelser och/eller kompletteringar till av Bertil Hasselberg inskrivna namn, födelsedata, födelseby, födelsesockensambo/vigsel-datum, dödsdatum, m.m.

Skicka dina uppdateringar

Till sven.edvardsson@gmail.com som textfil i .doc- .pdf- eller .txt-format för att skrivas in i DISGEN-programmet.